Arheološko nalazište Kaptol

Kontakt

Predio sjeverno od naselja Kaptol (vinogradi, šuma) – djelomično područje Parka prirode Papuk, Kaptol, Općina Kaptol

Na južnim obroncima Papuka, iznad naselja Kaptol, nalazi se istoimeni arheološki lokalitet. Tijekom starijeg željeznog doba (800.-400. god. pr. Kr.) zajednica koja je obitavala na tom prostoru svoje je istaknute pokojnike pokapala pod velikim zemljanim humcima – tumulima. Na položaju Kaptol-Gradca nalazilo se utvrđeno naselje kome su pripadala dva groblja: nekropola Kaptol-Gradca i nekropola Kaptol-Čemernica.

Središnji dio pogrebnog rituala pripadnika kaptolačke elite bilo je spaljivanje na lomači. Pokojnik, odnosno pokojnica bili bi položeni na lomaču odjeveni u nošnju čiji su elementi (poput npr. oružja, nakita ili pribora za tkanje) odražavali funkciju koju su za života obnašali. Pripadnici najbogatije ratničke elite često su bili spaljeni s konjem ili na kolima. Potom bi ostaci s lomače bili sakupljeni te položeni u grobne komore zajedno s popudbinom za drugi svijet. Grobne komore, izgrađene od drveta, bile su u pravilu obzidane kamenim suhozidom na koji je potom nasuta zemlja te je stvoren humak. Ovakvi su humci radi svoje vidljivosti vjerojatno služili i kao impozantni spomenici u prostoru, svjedočeći o ugledu i snazi zajednice.

Na lokalitetu je postavljena arheološka ruta Putovima ratnika – starije željezno doba u Zlatnoj dolini. Ona prati pretpovijesni put uz slikoviti tok potoka Bistre, kroz nekropolu pod tumulima Kaptol –Čemernica te se uzdiže prema ostatcima naselja na položaju Kaptol – Gradca i spušta sve do druge nekropole. Put je to slikovitim područjem zasađenim vinovom lozom i obraslim šumom koji, uz edukacijski element, pruža mogućnost aktivnoga odmora, kroz pješačenje i bicikliranje.

Halštatski Kaptol, arheološko nalazište svjetskog glasa

Poput zajednica starijeg željeznog doba na prostoru od istočne Francuske do Dunava i Kaptol pripada halštatskoj kulturi. Njime je vladala ratnička aristokracija u kojoj su poseban status imali konjanici.

Više
Postavke pristupačnosti