Yosefsfeld

Kategorizacija smještaja: 3***/4****

Broj soba: 3

Broj kreveta: 10

Broj pomoćnih kreveta: 0

Postavke pristupačnosti