Stanišić - Sobe & Bistro

Kategorizacija smještaja: 2**/3***

Broj soba: 18

Broj kreveta: 31

Broj pomoćnih kreveta: 0

Postavke pristupačnosti