Kamp odmorište Zlatni Lug

Broj smještajnih jedinica: 15

Kapacitet smještajnih jedinica: 45

Postavke pristupačnosti