Kapela sv. Andrije

Drvena kapela sv. Andrije u Brezinama je jedinstvena u Slavoniji, a nalazi se na lokalnom groblju. Prvi puta se spominje u kanonskim vizitacijama 1757. godine, a par godina kasnije se gradi nova drvena kapela od hrastovih greda s drvenim stropom. Unutrašnjost nije bila okrečena ni popođena, a kapela je imala tri prozora koja su se zadržala do danas. Krajem 18. stoljeća kapelici je dograđena sakristija od istog materijala od kojeg su i stijene, tj. od hrastovih planki. 1866. godine filijala je podzidana kamenom i opekom te je nadograđen trijem. 1932. godine do tada zemljani pod, potaracan je opekom. Time je kapela sv. Andrije dobila svoj konačan izgled. Nakon Domovinskog rata, ali tek 2012. godine je obnovljena i posvećena. Najvidljivija promjena vanjštine sastoji se u vraćanju autentičnog pokrova od cijepanih hrastovih daščica – šindila. Unutrašnjost je obijeljena vapnenim mlijekom nanešenim izravno na drvenu podlogu, budući da je utvrđeno kako to predstavlja izvornu obradu unutrašnje strane stijene. U sklopu kapele nalaze se slika Majke Božje kako drži u zagrljaju dijete obučeno u narodnu nošnju ovog kraja.
Kapela sv. Andrije je od 1966. god. registrirani spomenik kulture A-kategorije, a danas je pod nadzorom Uprave za zaštitu kulturne i prirodne baštine.

Postavke pristupačnosti