Poučna staza Starac

Namjera ulaganja je omogućiti dostupnost šuma u javne svrhe. Poučna staza prolazi kroz područje na kojem se pretežno nalaze šume te se na navedenoj relaciji postavlja 9 poučnih tabli, a završava u šumi (k.č.br. 350 k.o. Pleternica) gdje se uređuje površina na odmorištu, postavlja se vidikovac, nadstrešnica s klupama te 1 poučna tabla. Ulaganje u uređenje poučne staze te postavljanje sadržaja utječe na bolju dostupnost šuma ruralnom stanovništvu te se kroz sadržaj 10 poučnih tabli podiže svijest o važnosti očuvanja šuma i biološke raznolikosti.

Izvor: TZ Pleternica

Postavke pristupačnosti