Lira Travel

Lira travel – Lipička razvojna i turistička agencija LIRA d.o.o. je nova i moderna turistička agencija s osnovnom djelatnošću kreiranja turističke ponude grada Lipika i lokalnog područja, pružanja usluga posredovanja pri iznajmljivanju privatnog i hotelskog smještaja, organizacije izleta, usluga turističkog vođenja, najam bicikala te pružanje adekvatnih i potpunih informacija.

Postavke pristupačnosti