TOG Čondić

Kategorizacija smještaja: 3☼☼☼/4☼☼☼☼

Broj soba: 3

Broj kreveta: 7

Broj pomoćnih kreveta: 0

Postavke pristupačnosti