Poučna staza dr. Andrija Štampar

Ovim projektom uređuje se Poučna staze dr. Andrije Štampara u Brodskom Drenovcu, a u svrhu promicanja turističkih i zdravstvenih funkcija šuma. Projektom se uspostavlja poučna staza na način da se ulaže u uređenje poučne staze, postavljanje poučnih tabli (10 komada), postavljanje odmorišta te postavljanje kanti za otpad. Na poučnim tablama će  biti informacije o doktoru Andriji Štamparu koji je rođen u Brodskom Drenovcu, a ujedno je brend u svjetskoj medicini budući da je osnovao niz socijalno-medicinskih ustanova te je izradio statut za Svjetsku zdravstvenu organizaciju. Njegova definicija zdravlja – da je zdravlje stanje potpunog fizičkog, psihičkog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsutnost bolesti i danas se poštuje.

Izvor: TZ Pleternica

Postavke pristupačnosti