HEP - Nastavno obrazovni centar

Broj soba: 36

Broj kreveta: 70

Broj pomoćnih kreveta: 0

Postavke pristupačnosti