Multikulturalni centar Lipik

Kontakt

Slavonska ulica 47, Lipik

+385 34 421 088

grad.lipik1@po.t-com.hr

Multikulturalni centar Lipik služi za razne namjene te u zgradi djeluje više organizacija. U objektu se nalazi Gradska knjižnica i čitaonica, Spomen soba poginulim braniteljima Lipika, Glazbeni odjel, Ured talijanske manjine, učionica za strane jezike te polivalentna dvorana koja ima funkciju izložbenog prostora ili predavačkog centra za seminare ili manje konferencije. Povijest ove zgrade je vrlo zanimljiva jer je uvijek imala edukacijsku namjenu. Naime, u ovoj zgradi izgrađenoj 1886. godine je bila prva škola u Lipiku, tadašnja stara pučka škola za niže razrede. Kasnije je mijenjala funkciju kao sjedište za mnoge udruge. Nakon Domovinskog rata je potpuno obnovljena 2004. godine te ima današnju funkciju. Njen izgled je u potpunosti sačuvan i reprezentativan.

Postavke pristupačnosti