Matino imanje

Kontakt

Baruna Trenka 81, Brestovac

+385 95 509 4139

mnovosadmartic@gmail.com

Kategorizacija smještaja: 3***

Broj soba: 3

Broj kreveta: 7

Broj pomoćnih kreveta: 0

Postavke pristupačnosti