Park u Trenkovu

Park u Trenkovu uređen je u drugoj polovici 18. stoljeća kad su vlasnici vlastelinstva bili barun Peterffy i njegova supruga Karolina. Park čini cjelinu s dvorcem koji je izgrađen u kasnobarokno - neoklasicističkom stilu. Prostor parka presijeca potok Veličanka, a površina parka iznosi oko 8 ha. Današnjem izgledu parka pridonijeli su Aleksandar i Gabrijela pl. Rakodczay, koji su bili vlasnici vlastelinstva od 1902. do 1935. godine. Perivoj u užem okolišu dvorca projektiran je u tzv. francuskom stilu, a park na prostoru udaljenijem od dvorca je podignut u slobodnom, tzv. engleskom stilu. Park je proglašen spomenikom parkovne arhitekture 1964. godine.

Postavke pristupačnosti