Stari grad Kaptol

Središtem naselja Kaptol, svega 12 kilometara udaljenoga od Požege, dominira kasnogotičko-renesansna utvrda, oko koje se još uvijek naziru konture obrambenoga kanala nekada ispunjenog vodom obližnjega potoka Bistre. Kaštel je to nepravilnog šesterokutnog oblika kojega čine okrugle kule i polukule.

U utvrdu se ulazilo s južne strane kroz vrata s dizajućim mostom. Unutar toga objekta u srednjemu vijeku nalazila se crkva sv. Petra, stambene prostorije kanonika istoimenog Zbornoga kaptola i središnje dvorište. Bio je to prostor primjeren za zajednički život članova Kaptola samostanskoga tipa. Podignut je krajem 14. i početkom 15. stoljeća radi obrane od osmanlijskih provala koje su postajale sve intenzivnije.

Nakon što je došla u ruke osvajača, postala je središte nove lokalne administracije u kojoj su obitavali age, upravitelji okolnoga područja, te je u njoj podignuta džamija. Po odlasku Osmanlija s ovoga prostora, zapadni dio bedema je djelomično srušen i u sklopu njih je izgrađena barokna crkva sv. Jurja. Kompleks utvrde bio je useljiv do sredine 20. stoljeća, točnije Drugoga svjetskoga rata, kada je stradao u eksploziji tijekom sukoba zaračenih lokalnih skupina.

Danas se na njemu provode arheološka istraživanja i konzervatorski zahvati koji za cilj imaju potpunu obnovu u svom izvornom obliku.

Postavke pristupačnosti