Villa Maria

Kategorizacija smještaja: 3***

Broj soba: 8

Broj kreveta: 16

Broj pomoćnih kreveta: 0

Postavke pristupačnosti