OPG Blašković

Kategorizacija smještaja: 3☼☼☼

Broj soba: 5

Broj kreveta: 10

Broj pomoćnih kreveta: 0

Postavke pristupačnosti