Prenoćište Grgin dol

Broj soba: 17

Broj kreveta: 30

Broj pomoćnih kreveta: 0

Postavke pristupačnosti