Natura 2000

Natura 2000 je ekološka mreža sastavljena od područja važnih za očuvanje ugroženih vrsta i stanišnih tipova Europske unije. Njezin cilj je očuvati ili ponovno uspostaviti povoljno stanje ugroženih i rijetkih vrsta te prirodnih i poluprirodnih staništa. Natura 2000 se temelji na EU direktivama. Na području Požeško – slavonske županije nalazi se 19 Natura 2000 područja koja obuhvaćaju vodena staništa, šume, suhe i vlažne travnjake, špilje. 

Postavke pristupačnosti