Crkva Sv. Duha, Požega

Franjevci se u Požegi spominju već 1260. i smatra se da je crkva sa samostanom sagrađena u vrijeme kralja Ladislava IV. Oko 1285. godine Turci osvajaju Požegu 1537. godine i ruše samostan, a crkvu pretvaraju u džamiju nazvanu “Šerklot”. 1995. godine prilikom probnih arheoloških istraživanja otkriven je bogato dekorirani romanički portal iz 13. st. na sjevernom dijelu crkve. Uz portale zadarske i trogirske katedrale portal crkve Sv. Duha jedan je od najvećih romaničkih portala iz 13. st. u Hrvatskoj. Ovdje je našao svoj posljednji počinak i fra Luka Ibrišimović "Sokol", osloboditelj Požege i tog dijela Slavonije od Turaka. U samostanu se čuva i bogata knjižnica koja je obilježena kao nulta kategorija baštine, a obuhvaća oko 15 000 svezaka s inkunabulama iz 16. st.

Postavke pristupačnosti