Prenoćište Zlatni Lug

Broj soba: 21

Broj kreveta: 49

Broj pomoćnih kreveta: 0

Postavke pristupačnosti