Sobe Marta

Kategorizacija smještaja: 3***

Broj soba: 5

Broj kreveta: 13

Broj pomoćnih kreveta: 0

Postavke pristupačnosti