Sovsko jezero

Sovsko jezero jedinstveno je prirodno jezero na Dilj gori. Nalazi se na nadmorskoj visini od 430 metara, a zauzima oko 3600 m2. Ima vlastiti izvor vode koji je posljedica geomorfoloških aktivnosti u prošlosti. Oko jezera rastu šumske zajednice hrasta kitnjaka i običnog graba, šuma gorske bukve te šuma hrasta medunca i crnog jasena. Jezero je utočište brojnim životinjskim vrstama, ribama, vodozemcima, gmazovima, pticama močvaricama. Zbog svoje vrijednosti jezero je 1989. godine proglašeno značajnim krajobrazom, a dio je i ekološke mreže Natura 2000.

Postavke pristupačnosti