Gradska knjižnica i čitaonica Lipik

Gradska knjižnica i čitaonica Lipik otvorena je u ožujku 2007. i djeluje u prostorima Multikulturalnog centra Lipik.

Zgrada Multikulturalnog centra Lipik (Stara pučka škola) sagrađena je 1886. godine i imala je funkciju osnovne škole u Lipiku. U Domovinskom ratu objekt je oštećen u znatnoj mjeri, dok je u listopadu 2004. u potpunosti obnovljen i otvoren u funkciji Multikulturalnog centra.

Postavke pristupačnosti