Sovsko jezero

U istočnom dijelu Požeško-slavonske županije na području Čaglina jedini je ostatak nekadašnjeg Panonskog mora. Sovsko jezero na sjevernoj je padini Dilja, na nadmorskoj visini od 430 metara. Okružuju ga šume hrasta kitnjaka, običnog graba i bukve, a istočno od njega, na uzvišenju Jezero Brdo piramida je Vidikovac. Pogled za pamćenje!

Postavke pristupačnosti