Slavonski banovac u Pakracu

U Pakracu je od  1256. do 1260. punom parom radila prva kovnica novca u Hrvatskoj. Tu je nastao slavonski banovac, jedan od najljepših europskih srebrnjaka. O kvaliteti malog kovanog srebrnjaka iz Pakraca pročulo u tadašnjem svijetu, pa se kao platežno sredstvo slavonski banovac koristio i u Sloveniji, Mađarskoj, Bosni i Rumunjskoj. Slavonski banovac danas u Pakracu možete sami iskovati i ponijeti ga kući kao suvenir, a sve o njemu saznajte u Muzeju grada Pakraca smještenom u sklopu kompleksa kurije Janković iz 18.stoljeća.

Postavke pristupačnosti