CULTURAL ROUTE OF THE COUNCIL OF EUROPE

27.05.2021

„Iron Age Danube Route Association“ bavi se jednim od najkrhkijih i najatraktivnijih pretpovijesnih arheoloških fenomena; krajolicima željeznog doba. Njih karakteriziraju monumentalne strukture, kao što su grobni humci-tumuli, ravna groblja, utvrđena naselja na uzvisinama te elementi koji ukazuju na složenu organizaciju prostora. Rečeni fenomeni pripadaju razdoblju između IX. i kraja I. st. pr. Kr.

Udruga je osnovana u srpnju 2020. godine s ciljem razvoja i upravljanja kulturnim rutama starijeg željeznog doba na području Podunavlja, a obuhvaća jaku međunarodnu i interdisciplinarnu mrežu stručnih institucija iz Austrije, Hrvatske, Mađarske i Slovenije na području arheologije, zaštite kulturne baštine, turizma te lokalnih dionika čime je njezinim članom postala i Turistička zajednica Požeško-slavonske županije.

Kulturna ruta Putevima Ratnika – starije željezno doba u Zlatnoj dolini, osmišljena i označena na arheološkom lokalitetu Kaptol nedaleko istoimenog naselja, sastavni je dio međunarodnih podunavskih ruta koje čine mrežu arheoloških lokaliteta opisanog tipa. Ona prati pretpovijesni put uz tok potoka Bistre, prolazi kroz nekropolu Kaptol-Čemernica te se uzdiže do utvrđenog visinskog naselja i nekropole na položaju Kaptol-Gradca. Duž nje postavljeno je 11 edukativno-informativnih ploča koje sadrže tekstove o različitim aspektima svakodnevnoga života stariježeljeznodobne zajednice koja je ovdje obitavala.

Dana 19. svibnja ove godine Upravno vijeće EPA jednoglasno je donijelo odluku o dodjeli certifikata „CULTURAL ROUTE OF THE COUNCIL OF EUROPE“  podunavskim kulturnim rutama u trajanju od tri godine čime je ruta Putevima Ratnika – starije željezno doba u Zlatnoj dolini postala još vidljivija na arheološkoj i turističkoj karti Europe.

Postavke pristupačnosti