Naša županija bilježi snažno povećanje turističkog prometa

24.03.2022

Nakon dvije nepredvidive godine turističke brojke se vraćaju na uzlaznu putanju na kojoj su bile prije pandemije. Požeško-slavonska županija jedina je kontinentalna županija koja je u 2021. godini uspjela premašiti broj noćenja iz odlične 2018. godine i približiti se rekordnoj 2019. godini.

Zanimljivo je istaknuti da se u 2020. godini prosječno trajanje boravka turista u našoj županiji povećalo u odnosu na prethodne godine, a pozitivan rast se nastavio i u 2021. godini.

Kontinuiranim educiranjem, razvojem novih turističkih proizvoda, ulaganjem u kvalitetu postojećih te otvaranjem novih i podizanjem kvalitete trenutnih smještajnih objekata možemo zajedno podići turizam na još višu razinu u godinama koje nam slijede.

Postavke pristupačnosti