Održana godišnja izvještajna sjednica Skupštine Turističke zajednice Požeško-slavonske županije

29.03.2024

U Maloj vijećnici Požeško-slavonske županije održana je 10. sjednica Skupštine Turističke zajednice Požeško-slavonske županije koja je ujedno bila i izvještajna Skupština za 2023. godinu.

Skupštini su prisustvovali Ferdinand Troha, zamjenik županice Požeško-slavonske županije i predsjednice Skupštine Turističke zajednice Požeško-slavonske županije Antonije Jozić, članovi Skupštine Turističke zajednice Požeško-slavonske županije i direktorica Turističke zajednice Požeško-slavonske županije Maja Jakobović.

Jednoglasno je usvojen predloženi dnevni red i zapisnik s 9. sjednice Skupštine Turističke zajednice Požeško-slavonske županije kao i svi izvještajni dokumenti Turističke zajednice Požeško-slavonske županije za 2023. godinu predloženi od Turističkog vijeća Turističke zajednice Požeško-slavonske županije: Izvješće o izvršenju Programa rada za 2023. godinu, Financijsko izvješće za 2023. godinu sukladno propisima kojima se uređuje financijsko poslovanje i računovodstvo neprofitnih organizacija, Izvješće o radu Turističkog vijeća za 2023. godinu, Izvješće o radu Turističkog ureda-stručne službe i direktorice za 2023. godinu. Također, članovi Skupštine usvojili su Zaključak i mišljenje o provedenom nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem te Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola.

Članovima Skupštine izložen je pregled aktivnosti/parcijalno izvješće o radu Turističkog ureda-stručne službe i direktorice za 2024. godinu te statistika broja dolazaka i noćenja na području Požeško-slavonske županije za razdoblje siječanj-prosinac 2018.-2023. i razdoblje siječanj-veljača 2018.-2024. iz kojih je vidljivo kontinuirano povećanje turističkog prometa na području naše županije.

Postavke pristupačnosti