U sklopu projekta „Zlatna Slavonija Izrada strateških/operativnih planova“ održane dvije radionice

12.09.2023

Turistička zajednica Požeško-slavonske županije provodi projekt „Zlatna Slavonija Izrada strateških/operativnih planova“ u sklopu kojeg se kao prva aktivnost izrađuje dokument „Strateški i operativni plan razvoja održivog turizma Požeško-slavonske županije do 2030. godine“. Glavni cilj projekta je definirati smjernice i buduće aktivnosti za razvoj i pozicioniranje Požeško-slavonske županije, a dokument izrađuje Institut za turizam.

U okviru izrade projekta održane su dvije radionice s dionicima iz PSŽ kako bi se dobio uvid u razmišljanja i usuglasili stavovi u vezi budućih aktivnosti. Prva radionica s predstavnicima jedinica lokalnih samouprava, razvojnih agencija i turističkih zajednica održana je 29. kolovoza, dok je druga radionica održana 06. rujna u prostorijama Požeško-slavonske županije s pružateljima turističkih usluga.

Na radionicama je Institut za turizam predstavio dosadašnje rezultate rada na projektu nakon kojih je uslijedila konstruktivna rasprava na teme:

  • postojeće stanje turizma, resursi, atrakcije i jedinstvena obilježja Požeško-slavonske županije
  • glavne prednosti, nedostatci te prilike i prijetnje za razvoj turizma
  • vizija razvoja turizma, prostorni koncept i potencijal za razvoj turističkih proizvoda.
Postavke pristupačnosti