Zlatna Slavonija ENO-GASTRO – sastanak sa vlasnicima restorana

08.07.2022

Održali smo sastanak sa vlasnicima restorana koji su u projektu, a u vezi daljnje realizacije Zlatna Slavonija ENO-GASTRO projekta za koji smo ostvarili financiranje u iznosu 662.000,00 kn.

Definirane i usuglašene su smjernice buduće provedbe sukladno projektu, te provedbene aktivnosti i rokovi kako bismo pokrenuli postupke nabave.

Također smo u sklopu sastanka podijelili svakom restoranu nekoliko tisuća novih jednokratnih papirnih podložaka za korištenje u njihovim objektima i terasama.

Postavke pristupačnosti