Pakrac

Smještaj Pakraca na željezničkoj pruzi koja spaja Posavinu i Podravinu (Banova Jaruga-Lipik-Pakrac-Daruvar-Virovitica) i na magistralnoj prometnici Novska-Lipik-Daruvar-Virovitica, te blizina toplica u Lipiku daju gradu tranzitno-turističko značenje.

Važni sakralni objekti iz XVIII. st. nalaze se u povijesnoj jezgri grada, gdje su i dvori baruna Trenka, te ostaci jedne od prvih kovnica novca u Hrvatskoj, tzv. Spahijski podrum. Osim mnogih povijesnih građevina u gradskoj jezgri u agresiji na Hrvatsku 1991. i 1992. godine teško je stradala crkva Sv. Uznesenja Marijina, crkva Sv. Duha i dr.

Gospodarska je osnova poljodjelstvo, vinogradarstvo, stočarstvo, šumarstvo, drvna i građevinska industrija.

Rijeka Pakra i obližnje gore Psunj i Ravna gora mjesta su za rekreaciju u neposrednoj okolici. Posebnost pakračkog kraja su mnoga talijanska naselja gdje su očuvani talijanski običaji, jezik i kulinarstvo (talijanska salama).

Postavke pristupačnosti