Halštatski dani 2022.

18.06.2022. - 19.06.2022.

Kaptol

Halštatski dani dvodnevna je manifestacija koja će se ove godine održati 18. i 19. lipnja u sklopu obilježavanja Europskih dana arheologije i  Dana Općine Kaptol. Cilj ovog događanja je popularizacija arheologije kao znanosti i arheološkog lokaliteta „Kaptol“.

Prvoga dana program će započeti u 20:00h predavanjem dr. sc. Jacqueline Balen iz Arheološkog muzeja u Zagrebu i dr. sc. Tomislava Hršaka iz Arheološkog muzeja Osijek. Potom će uslijediti otvaranje izložbe Virtualni arheološki krajolici Podunavlja – Željezno doba u digitalnom svijetu.

Drugog dana izložbu će biti moguće pogledati od 12:00h u vremenskom razmaku od jednoga sata. Stručno vodstvo turističkom rutom Putevima ratnika – starije željezno doba u Zlatnoj dolini počet će u 17:00h na Trgu Vilima Korajca u Kaptolu. Zatim započinju radionice koje se tematski vežu za razdoblje starijeg željeznog doba i arheološki lokalitet „Kaptol“, a to su: Radionica Halštatske hrane (17:00h), Zrno po zrno… halštatski meni u željeznodobnom Kaptolu (17:00h), Klinci željeznog doba – radionica za najmlađe (17:00h), Rimski vojni logor (18:00h) Mali arheolozi (18:00h), Radionica tkanja (18:00h), Lončarenje i lončarsko prigovaranje (19:00h).

Postavke pristupačnosti