Slovaci Slovacima

16.07.2022. 18:30

Rajsavac

U Jakšiću je zastupljena slovačka nacionalna manjina koja stotinjak godina čuva svoj jezik i običaje. Zajedno sa svojim prijateljima iz Hrvatske, ali i iz zemlje podrijetla Slovačke, održavaju sredinom srpnja događanje u Rajsavcu kojim od zaborava otimaju sve ono što su iz svoje pradomovine sa sobom donijeli.

Ove godine obilježava se 15 godina Matice Slovačke Jakšić i 30 obljetnica Saveza Slovaka u Amfiteatru "Zelena laguna" ŠRD Rajsavac s početkom u 18:30 sati.

Postavke pristupačnosti