Slavonski banovac

Ono što je danas kuna ili euro u 13. stoljeću bio je slavonski banovac. Jedna od najkvalitetnijih i najraširenijih srednjovjekovnih moneta kovala u prvoj hrvatskoj kovnici novca unutar zidina Starog grada Pakraca. I to pune četiri godine, od 1256. do 1260., kada se preselila u Zagreb.

Pristup škrinjama sa srebrnim novcem imali su samo ban i njegov ovlašteni predstavnik, komorni grof. Na jednoj strani slavonskog banovca bila je prikazana kuna u trku, a na drugoj dvostruki križ s dvjema okrunjenim glavama, simbolima zajedničke države Hrvata i Mađara.

Banovac kao originalni suvenir i danas možete iskovati u Muzeju Grada Pakraca, uz pomoć viteza i kovača. Tu ćete iz prve ruke saznati priču o nastanku i povijesti banovca, novčića koji je inspirirao autore današnje hrvatske kune.

A ako niste znali kuna sa slavonskog banovca dio je službenog hrvatskog grba i grba Grada Pakraca, koji je za njegovu povijest važnom srebrnjaku posvetio i središnji gradski trg.

Postavke pristupačnosti