Slavonski banovac

Kovnica novca u Pakracu postojala je od 1256. do 1260. godine. Nakon toga je premještena u Zagreb. Ona je ako ne najstarija, jedna od najstarijih kovnica u Hrvatskoj. U izvorima se naziva camera de Puchruch ili camera de ultra Draua. Spominje se u povijesnom izvoru (isprava hrvatsko-ugarskog kralja Bele IV od 16. prosinca 1256. godine).

U pakračkoj kovnici novca kovao se slavonski banovac. To je bio srednjovjekovni hrvatski novac namijenjen srednjovjekovnoj Slavoniji. S obzirom na dobru kakvoću, ovaj novac je bio u opticaju i u susjednim zemljama; Mađarskoj, Sloveniji, Rumunjskoj i Bosni.

Za vjerovati je da je upravo naša pakračka kuna bila inspiracija današnjem hrvatskom novcu. Naime, prije pojave kovanog novca , kunino krzno se koristilo kao platežno sredstvo!

Naš banovac je bio srebrni novac na kojemu je na prednjoj strani kuna u trku a na naličju patrijarhalni (dvostruki) križ s dvije okrunjene glave.

A danas svoj primjerak Slavonskog banovca možete i samostalno iskovati te ponijeti kući jedinstveni suvenir!

Postavke pristupačnosti